อัญมณี/GEMSTONES

 • หากถามกันว่ารู้จักพลอยเบริลไหม น้อยคนนักที่จะรู้จักชื่อนี้ แต่ถ้าเปลี่ยนคำถามเป็น รู้จักมรกต (emerald) อะความารีน (Aquamarine) หรือไม่ ก็จะรู้จักกันมากขึ้น อัญมณีทั้งสองชนิดเป็นแร่เบริล...

    รายละเอียด
 • โทแพซเป็นอัญมณีที่เป็นที่รู้จักตั้งแต่ยุคโบราณ คำว่าโทแพซอาจมีที่มาจากภาษากรีกคำว่า topazion หรืออาจมาจากภาษาสันสกฤตคำว่า tapas ที่หมายถึงประกายหรือไฟ โทแพซพบได้หลากสี ได้แก่ โทแพซ...

    รายละเอียด
 • สตาร์แซปไฟร์ เป็นแร่คอรันดัม ลักษณะเด่นคือมีความแข็งสูง ในตลาดพลอย สตาร์แซปไฟร์ โดยแบล็คสตาร์แซปไฟร์ที่พบส่วนใหญ่ในตลาดพลอยจันท์ มีน้ำหนักระหว่าง 1 ถึง 20 กะรัต นิยมเจียระไนรูป...

    รายละเอียด
 • กรอสซูลาการ์เน็ตมีหลากสี ได้แก่ เหลือง เขียว ชมพู ส้ม แดง ไม่มีสี โดยกรอสซูลาการ์เน็ตสีส้มและสีเขียวคือสีที่พบได้ทั่วไปในตลาดจันท์ ส่วนใหญ่มีน้ำหนักระหว่าง 1 ถึง 3 กะรัต เจียระไ...

    รายละเอียด
 • ทับทิม เป็นแร่คอรันดัมสีแดง ลักษณะเด่นของทับทิมคือ มีความแข็งสูง ทำให้ทับทิมมีราคาสูงเมื่อเทียบกับพลอยที่มีความแข็งน้อยกว่า โดยทับทิมที่พบส่วนใหญ่ในตลาดจันท์ มีน้ำหนักระห...

    รายละเอียด

แอลมันดีน (Almandine Garnet, Almandite Garnet)

แอลมันดีนการ์เน็ต พบเป็นองค์ประกอบเดี่ยว และมักพบเป็นองค์ประกอบผสมไพโรป-แอลมันดีนการ์เน็ต (Pyrope –Almandine Solid solutions: (Mg,Fe)3Al2(SiO4)3) เป็นสีชมพูม่วง ม่วงแดง แดงอมม่วง ถึงม่วงอมแดงมีชื่อทางการค้าคือโรโดไลต์ โดยแอลมันดีนการ์เน็ตที่พบในตลาดจันท์ส่วนใหญ่ มีน้ำหนักระหว่าง 1 ถึง 10 กะรัต เจียระไนหลายรูปแบบ นิยมเจียระไนแบบเหลี่ยมเพื่อเพิ่มประกาย

คุณสมบัติทางกายภาพ ความแข็ง 7 – 7.5 โมห์สเกล
ค่าดัชนีหักเห 1.790 (-0.024, +0.030)
ค่าความถ่วงจำเพาะ 4.05 (-0.15, +0.09)
สี แดงมืด แดงดำ
ลักษณะทางแสง หักเหเดี่ยว (Single Refraction : SR) มักแสดงลักษณะหักเหคู่ลวง (Anomalous Double Refraction : ADR)
การเรืองแสง ไม่เรืองแสง
มลทินภายใน ผลึกแร่ มลทินของเหลว เส้นไหม
การปรับปรุงคุณภาพ ไม่นิยมปรับปรุงคุณภาพ
การดูแลรักษา ไม่ต้องดูแลเป็นพิเศษ
แหล่งพลอย บราซิล อินเดีย โมซัมบิค มาดากัสการ์ ศรีลังกา สหรัฐอเมริกา (ไอดาโฮ เป็นแหล่งพลอยสตาร์การ์เน็ต)