อัญมณี/GEMSTONES

 • หากถามกันว่ารู้จักพลอยเบริลไหม น้อยคนนักที่จะรู้จักชื่อนี้ แต่ถ้าเปลี่ยนคำถามเป็น รู้จักมรกต (emerald) อะความารีน (Aquamarine) หรือไม่ ก็จะรู้จักกันมากขึ้น อัญมณีทั้งสองชนิดเป็นแร่เบริล...

    รายละเอียด
 • โทแพซเป็นอัญมณีที่เป็นที่รู้จักตั้งแต่ยุคโบราณ คำว่าโทแพซอาจมีที่มาจากภาษากรีกคำว่า topazion หรืออาจมาจากภาษาสันสกฤตคำว่า tapas ที่หมายถึงประกายหรือไฟ โทแพซพบได้หลากสี ได้แก่ โทแพซ...

    รายละเอียด
 • สตาร์แซปไฟร์ เป็นแร่คอรันดัม ลักษณะเด่นคือมีความแข็งสูง ในตลาดพลอย สตาร์แซปไฟร์ โดยแบล็คสตาร์แซปไฟร์ที่พบส่วนใหญ่ในตลาดพลอยจันท์ มีน้ำหนักระหว่าง 1 ถึง 20 กะรัต นิยมเจียระไนรูป...

    รายละเอียด
 • กรอสซูลาการ์เน็ตมีหลากสี ได้แก่ เหลือง เขียว ชมพู ส้ม แดง ไม่มีสี โดยกรอสซูลาการ์เน็ตสีส้มและสีเขียวคือสีที่พบได้ทั่วไปในตลาดจันท์ ส่วนใหญ่มีน้ำหนักระหว่าง 1 ถึง 3 กะรัต เจียระไ...

    รายละเอียด
 • ทับทิม เป็นแร่คอรันดัมสีแดง ลักษณะเด่นของทับทิมคือ มีความแข็งสูง ทำให้ทับทิมมีราคาสูงเมื่อเทียบกับพลอยที่มีความแข็งน้อยกว่า โดยทับทิมที่พบส่วนใหญ่ในตลาดจันท์ มีน้ำหนักระห...

    รายละเอียด

กรอสซูลาการ์เน็ต กรอสซูลาไรต์การ์เน็ต (Grossular Garnet, Grossularite Garnet)

กรอสซูลาการ์เน็ตมีหลากสี ได้แก่ เหลือง เขียว ชมพู ส้ม แดง ไม่มีสี โดยกรอสซูลาการ์เน็ตสีส้มและสีเขียวคือสีที่พบได้ทั่วไปในตลาดจันท์ ส่วนใหญ่มีน้ำหนักระหว่าง 1 ถึง 3 กะรัต เจียระไนหลายรูปแบบ นิยมเจียระไนแบบเหลี่ยมเพชรก้นชั้นเพื่อเพิ่มประกาย

คุณสมบัติทางกายภาพ ความแข็ง 7 – 7.5 โมห์สเกล
ค่าดัชนีหักเห 1.740 (-0.010, +0.020)
ค่าความถ่วงจำเพาะ 3.61 (-0.04, +0.12)
สี กรอสซูลาร์ กรอสซูลาร์ไรต์ มีหลากสี ได้แก่ เหลือง เขียว ชมพู ส้ม แดง ไม่มีสี มีชื่อทางการค้าต่างกันดังนี้ Mint Garnet : สีเขียวมิ้นท์อ่อน กูซเบอรีการ์เน็ต (Gooseberry Garnet) : กรอสซูลาการ์เน็ตสีเขียวอ่อนถึงน้ำตาลอมเขียวอ่อน ซาวอไรต์ (Tsavorite) : กรอสซูลาการ์เน็ตสีเขียวสด สีเขียวมรกต อิมพีเรียลการ์เน็ต (Imperial Garnet) : กรอสซูลาการ์เน็ตสีชมพูอ่อน โรโซไลต์ (Rosolite) : กรอสซูลาการ์เน็ตสีชมพอ่อนถึงแดงราสเบอรี ราสเบอรีการ์เน็ต (Raspberry Garnet) : กรอสซูลาการ์เน็ตสีแดงราสเบอรี เฮสโซไนต์ (Hessonite) : กรอสซูลาการ์เน็ตสีส้ม ถึงส้มน้ำตาล ลิวโคการ์เน็ต (Leuco garnet) : กรอสซูลาการ์เน็ตชนิดไม่มีสี ไฮโดรกรอสซูลาร์ (Hydrogrossular) ไฮโดรการ์เน็ต (Hydrogarnet) : กรอสซูลาการ์เน็ตชนิดเนื้อทึบแสง สีขาวถึงเขียวอ่อน อาจมีสีอื่นปน ได้แก่ สีขาว เขียว หรือชมพู ชื่อเรียกอื่น
ลักษณะทางแสง หักเหเดี่ยว (Single Refraction : SR) มักแสดงลักษณะหักเหคู่ลวง (Anomalous Double Refraction : ADR)
การเรืองแสง ไม่เรืองแสง
มลทินภายใน ผลึกแร่ มลทินของเหลว เส้นเข็ม
การปรับปรุงคุณภาพ ไม่นิยมปรับปรุงคุณภาพ
การดูแลรักษา แช่ในน้ำผสมน้ำสบู่หรือน้ำยาล้างจาน แล้วล้างน้ำเปล่าให้สะอาด เช็ดด้วยผ้านุ่ม
แหล่งพลอย Tsavorite Garnet : พบที่ Kenya and Tanzania แอฟริกา Hessonite : พบที่ Brazil, Canada, Madagascar, India, Tanzania and the USA. Leuco garnet : พบที่ Canada, Mexico and Tanzania Hydrogrossular, Hydrogarnet พบที่ Myanmar (Burma), South Africa and Zambia