อัญมณี/GEMSTONES

 • หากถามกันว่ารู้จักพลอยเบริลไหม น้อยคนนักที่จะรู้จักชื่อนี้ แต่ถ้าเปลี่ยนคำถามเป็น รู้จักมรกต (emerald) อะความารีน (Aquamarine) หรือไม่ ก็จะรู้จักกันมากขึ้น อัญมณีทั้งสองชนิดเป็นแร่เบริล...

    รายละเอียด
 • โทแพซเป็นอัญมณีที่เป็นที่รู้จักตั้งแต่ยุคโบราณ คำว่าโทแพซอาจมีที่มาจากภาษากรีกคำว่า topazion หรืออาจมาจากภาษาสันสกฤตคำว่า tapas ที่หมายถึงประกายหรือไฟ โทแพซพบได้หลากสี ได้แก่ โทแพซ...

    รายละเอียด
 • สตาร์แซปไฟร์ เป็นแร่คอรันดัม ลักษณะเด่นคือมีความแข็งสูง ในตลาดพลอย สตาร์แซปไฟร์ โดยแบล็คสตาร์แซปไฟร์ที่พบส่วนใหญ่ในตลาดพลอยจันท์ มีน้ำหนักระหว่าง 1 ถึง 20 กะรัต นิยมเจียระไนรูป...

    รายละเอียด
 • กรอสซูลาการ์เน็ตมีหลากสี ได้แก่ เหลือง เขียว ชมพู ส้ม แดง ไม่มีสี โดยกรอสซูลาการ์เน็ตสีส้มและสีเขียวคือสีที่พบได้ทั่วไปในตลาดจันท์ ส่วนใหญ่มีน้ำหนักระหว่าง 1 ถึง 3 กะรัต เจียระไ...

    รายละเอียด
 • ทับทิม เป็นแร่คอรันดัมสีแดง ลักษณะเด่นของทับทิมคือ มีความแข็งสูง ทำให้ทับทิมมีราคาสูงเมื่อเทียบกับพลอยที่มีความแข็งน้อยกว่า โดยทับทิมที่พบส่วนใหญ่ในตลาดจันท์ มีน้ำหนักระห...

    รายละเอียด

มาลายา การ์เนต (Malaya Garnet)

มาลายาการ์เน็ต (มาลาเอีย) Malaya Garnet (Malaia) เป็นองค์ประกอบผสมของ ไพโรป-สเปสซาร์ไทต์การ์เน็ต (Mg,Mn)3Al2(SiO4)3

คุณสมบัติทางกายภาพ ความแข็ง : 7 – 7.5 โมห์สเกล
ค่าดัชนีหักเห 1.760 (-0.020, +0.010)
ค่าความถ่วงจำเพาะ 3.80 (-0.02, +0.05)
สี เหสือง ส้ม ส้มอมแดง ส้มอมชมพู
ลักษณะทางแสง หักเหเดี่ยว (Single Refraction : SR)
การเรืองแสง LWUV : ไม่เรืองแสง SWUV : ไม่เรืองแสง
มลทินภายใน ผลึกแร่ มลทินของเหลว เส้นไหม
การปรับปรุงคุณภาพ ไม่นิยมปรับปรุงคุณภาพ
การดูแลรักษา ทำความสะอาดโดยแช่ในน้ำผสมน้ำสบู่หรือน้ำยาล้างจาน แล้วล้างน้ำเปล่าให้สะอาด เช็ดด้วยผ้านุ่ม
แหล่งพลอย นามิเบีย บราซิล จีน อินเดีย เคนยา มาดากัสการ์ พม่า แทนซาเนีย ศรีลังกา สหรัฐอเมริกา