อัญมณี/GEMSTONES

 • หากถามกันว่ารู้จักพลอยเบริลไหม น้อยคนนักที่จะรู้จักชื่อนี้ แต่ถ้าเปลี่ยนคำถามเป็น รู้จักมรกต (emerald) อะความารีน (Aquamarine) หรือไม่ ก็จะรู้จักกันมากขึ้น อัญมณีทั้งสองชนิดเป็นแร่เบริล...

    รายละเอียด
 • โทแพซเป็นอัญมณีที่เป็นที่รู้จักตั้งแต่ยุคโบราณ คำว่าโทแพซอาจมีที่มาจากภาษากรีกคำว่า topazion หรืออาจมาจากภาษาสันสกฤตคำว่า tapas ที่หมายถึงประกายหรือไฟ โทแพซพบได้หลากสี ได้แก่ โทแพซ...

    รายละเอียด
 • สตาร์แซปไฟร์ เป็นแร่คอรันดัม ลักษณะเด่นคือมีความแข็งสูง ในตลาดพลอย สตาร์แซปไฟร์ โดยแบล็คสตาร์แซปไฟร์ที่พบส่วนใหญ่ในตลาดพลอยจันท์ มีน้ำหนักระหว่าง 1 ถึง 20 กะรัต นิยมเจียระไนรูป...

    รายละเอียด
 • กรอสซูลาการ์เน็ตมีหลากสี ได้แก่ เหลือง เขียว ชมพู ส้ม แดง ไม่มีสี โดยกรอสซูลาการ์เน็ตสีส้มและสีเขียวคือสีที่พบได้ทั่วไปในตลาดจันท์ ส่วนใหญ่มีน้ำหนักระหว่าง 1 ถึง 3 กะรัต เจียระไ...

    รายละเอียด
 • ทับทิม เป็นแร่คอรันดัมสีแดง ลักษณะเด่นของทับทิมคือ มีความแข็งสูง ทำให้ทับทิมมีราคาสูงเมื่อเทียบกับพลอยที่มีความแข็งน้อยกว่า โดยทับทิมที่พบส่วนใหญ่ในตลาดจันท์ มีน้ำหนักระห...

    รายละเอียด

ไพลิน แซปไฟร์ (Blue Sapphire หรือ Sapphire)

ไพลิน เป็นแร่คอรันดัมสีน้ำเงิน ในอดีตเรียกว่า นิลกาฬ (เช่น ในเนื้อเพลงระบำนพรัตน์) ลักษณะเด่นของไพลินคือ มีความแข็งสูง ทำให้ไพลินมีราคาสูงเมื่อเทียบกับพลอยส่วนใหญ่ที่มีความแข็งน้อยกว่า ในตลาดพลอยมีไพลินหลากหลายขนาด ไพลินกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 มิลลิเมตร นิยมนำไปฝังรวมเป็นแถวหรือเป็นกลุ่มล้อมพลอยเม็ดยอด ไพลินเม็ดขนาด 0.5 กะรัต ไปจนถึงขนาด 3 กะรัต นิยมเจียระไนรูปไข่แบบก้นชั้น เพื่อรักษาน้ำหนักพลอย พบไพลินที่แสดงลักษณะสาแหรกหรือสตาร์ (Star) รวมทั้งไพลินที่ผ่านการให้ความร้อนร่วมกับสารเคมีแล้วทำให้เกิดลักษณะสาแหรกในตลาดพลอยจันท์เรียกว่า ดิฟฟิวส์ (Diffused) สูตรเคมี : Al 2 O 3 ค่าดัชนีหักเห : 1.762 ถึง 1.770 (+-0.005) ค่าความถ่วงจำเพาะ : 4.00 (+-0.05)

คุณสมบัติทางกายภาพ 9 โมห์สเกล
ค่าดัชนีหักเห 1.757 ถึง 1.765 (-+0.000)
ค่าความถ่วงจำเพาะ 4.00 (-+0.05)
สี น้ำเงิน
ลักษณะทางแสง หักเหคู่ (Double Refraction : DR)
การเรืองแสง LWUV : ไม่เรืองแสง, SWUV : ไม่เรืองแสง
มลทินภายใน ผลึกแร่ เส้นเข็ม แถบสีตรง
การปรับปรุงคุณภาพ นิยมปรับปรุงคุณภาพด้วยความร้อน (Heat Treatment)
การดูแลรักษา -
แหล่งพลอย แหล่งบ่อพลอยประเทศไทย แหล่งไพลินประเทศกัมพูชา แหล่งแคชเมียร์ประเทศอินเดีย ศรีลังกา มาดากัสการ์ เวียดนาม แทนซาเนีย เคนยา ไนจีเรีย จีน ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา (มอนตานา)