อัญมณี/GEMSTONES

 • หากถามกันว่ารู้จักพลอยเบริลไหม น้อยคนนักที่จะรู้จักชื่อนี้ แต่ถ้าเปลี่ยนคำถามเป็น รู้จักมรกต (emerald) อะความารีน (Aquamarine) หรือไม่ ก็จะรู้จักกันมากขึ้น อัญมณีทั้งสองชนิดเป็นแร่เบริล...

    รายละเอียด
 • โทแพซเป็นอัญมณีที่เป็นที่รู้จักตั้งแต่ยุคโบราณ คำว่าโทแพซอาจมีที่มาจากภาษากรีกคำว่า topazion หรืออาจมาจากภาษาสันสกฤตคำว่า tapas ที่หมายถึงประกายหรือไฟ โทแพซพบได้หลากสี ได้แก่ โทแพซ...

    รายละเอียด
 • สตาร์แซปไฟร์ เป็นแร่คอรันดัม ลักษณะเด่นคือมีความแข็งสูง ในตลาดพลอย สตาร์แซปไฟร์ โดยแบล็คสตาร์แซปไฟร์ที่พบส่วนใหญ่ในตลาดพลอยจันท์ มีน้ำหนักระหว่าง 1 ถึง 20 กะรัต นิยมเจียระไนรูป...

    รายละเอียด
 • กรอสซูลาการ์เน็ตมีหลากสี ได้แก่ เหลือง เขียว ชมพู ส้ม แดง ไม่มีสี โดยกรอสซูลาการ์เน็ตสีส้มและสีเขียวคือสีที่พบได้ทั่วไปในตลาดจันท์ ส่วนใหญ่มีน้ำหนักระหว่าง 1 ถึง 3 กะรัต เจียระไ...

    รายละเอียด
 • ทับทิม เป็นแร่คอรันดัมสีแดง ลักษณะเด่นของทับทิมคือ มีความแข็งสูง ทำให้ทับทิมมีราคาสูงเมื่อเทียบกับพลอยที่มีความแข็งน้อยกว่า โดยทับทิมที่พบส่วนใหญ่ในตลาดจันท์ มีน้ำหนักระห...

    รายละเอียด

เซอร์คอน, เพทาย (Zircon)

เพทายเป็นชื่อเรียกภาษาไทยของอัญมณีที่เป็นแร่เซอร์คอน เพทายมีหลากสีทั้งไม่มีสีถึงสีอ่อนมาก (colorless) ชมพู เหลือง ส้ม แดง น้ำตาล ฟ้า เขียว ลักษณะเด่นของเพทายคือมีประกายกึ่งเพชร โดยเพทายที่พบส่วนใหญ่ในตลาดพลอย มีน้ำหนัก 1 ถึง 10 กะรัต นิยมเจียระไนแบบเหลี่ยมเพชรก้นชั้น สีที่พบมากในตลาดพลอยจันท์คือสีฟ้าและไม่มีสี ชนิดที่ไม่มีสีพบที่นิยมเจียรเหลี่ยมเพชรเม็ดเล็กใช้แทนเพชร เพทายเป็นพลอยเนื้อสะอาด ความวาวแสงกึ่งคล้ายเพชร การกระจายแสงสูงหรือที่เรียกว่ามีไฟดี ชื่อทางการค้าของเซอร์คอน ชนิดไม่มีสี เรียก เพทายขาว (white zircon) ตลาดพลอยจันท์ไม่เรียกชื่อทางการค้าของเพทายสีอื่น เช่น สีเหลือง ส้ม น้ำตาล หรือแดง เรียกว่า ไฮยาซินท์ (Hyacinth) หรือ จาซินท์ (Jacinth) สีเหลืองอ่อน หรือสีเทา ไม่มีสี เรียกว่า จาร์กอน (Jargon) หรือ จาร์กูน (Jargoon) สีฟ้า เรียกว่า สตาร์ไลต์ (Starlite)

คุณสมบัติทางกายภาพ ความแข็ง 7.5 โมห์สเกล
ค่าดัชนีหักเห 1.925 ถึง 1.984 (-+0.000)
ค่าความถ่วงจำเพาะ 4.70 (-+0.80)
สี ไม่มีสีถึงสีอ่อนมาก (colorless) ชมพู เหลือง ส้ม แดง น้ำตาล ฟ้า เขียว ม่วง
ลักษณะทางแสง หักเหคู่ (Double Refraction : DR)
การเรืองแสง LWUV : ไม่เรืองแสงถึงเรืองแสงระดับปานกลาง SWUV : ไม่เรืองแสงถึงเรืองแสงระดับมาก
มลทินภายใน ผลึกแร่ มลทินของเหลว เงาเส้นคู่ (doubling)
การปรับปรุงคุณภาพ นิยมปรับปรุงคุณภาพด้วยความร้อน (Heat Treatment) เพทายส่วนใหญ่พบเป็นสีน้ำตาล น้ำตาลแดง โทนสีอ่อนถึงเข้ม นิยมนำไปให้ความร้อนให้เป็นชนิดสีฟ้า หรือชนิดไม่มีสี
การดูแลรักษา ไม่ต้องดูแลมากเป็นพิเศษ
แหล่งพลอย แหล่งที่สำคัญของเพทายคือ กัมพูชา ศรีลังกา เวียดนาม พม่า แทนซาเนีย มาดากัสการ์ ไนจีเรีย โมแซมบิก