()

คุณสมบัติทางกายภาพ
ค่าดัชนีหักเห
ค่าความถ่วงจำเพาะ 0.00 (-+0.00)
สี
ลักษณะทางแสง
การเรืองแสง
มลทินภายใน
การปรับปรุงคุณภาพ
การดูแลรักษา
แหล่งพลอย