อัญมณี/GEMSTONES

 • หากถามกันว่ารู้จักพลอยเบริลไหม น้อยคนนักที่จะรู้จักชื่อนี้ แต่ถ้าเปลี่ยนคำถามเป็น รู้จักมรกต (emerald) อะความารีน (Aquamarine) หรือไม่ ก็จะรู้จักกันมากขึ้น อัญมณีทั้งสองชนิดเป็นแร่เบริล...

    รายละเอียด
 • โทแพซเป็นอัญมณีที่เป็นที่รู้จักตั้งแต่ยุคโบราณ คำว่าโทแพซอาจมีที่มาจากภาษากรีกคำว่า topazion หรืออาจมาจากภาษาสันสกฤตคำว่า tapas ที่หมายถึงประกายหรือไฟ โทแพซพบได้หลากสี ได้แก่ โทแพซ...

    รายละเอียด
 • สตาร์แซปไฟร์ เป็นแร่คอรันดัม ลักษณะเด่นคือมีความแข็งสูง ในตลาดพลอย สตาร์แซปไฟร์ โดยแบล็คสตาร์แซปไฟร์ที่พบส่วนใหญ่ในตลาดพลอยจันท์ มีน้ำหนักระหว่าง 1 ถึง 20 กะรัต นิยมเจียระไนรูป...

    รายละเอียด
 • กรอสซูลาการ์เน็ตมีหลากสี ได้แก่ เหลือง เขียว ชมพู ส้ม แดง ไม่มีสี โดยกรอสซูลาการ์เน็ตสีส้มและสีเขียวคือสีที่พบได้ทั่วไปในตลาดจันท์ ส่วนใหญ่มีน้ำหนักระหว่าง 1 ถึง 3 กะรัต เจียระไ...

    รายละเอียด
 • ทับทิม เป็นแร่คอรันดัมสีแดง ลักษณะเด่นของทับทิมคือ มีความแข็งสูง ทำให้ทับทิมมีราคาสูงเมื่อเทียบกับพลอยที่มีความแข็งน้อยกว่า โดยทับทิมที่พบส่วนใหญ่ในตลาดจันท์ มีน้ำหนักระห...

    รายละเอียด

แอนดราไดต์การ์เน็ต (Andradite Garnet)

แอนดราไดต์การ์เน็ต มีสีเหลือง เขียว ดำ มีลักษณะเด่นคือมีความวาวมากกว่าการ์เน็ตชนิดอื่นในตลาดพลอยจันท์มีชนิดดีแมนทอยด์ (Demantoid) ซึ่งมีสีเขียวอมเหลือง มีน้ำหนักระหว่าง 1 ถึง 2 กะรัต โทแพซโซไลต์ (Topazolite): แอนดราไดต์การ์เน็ตสีเหลือง เหลืองอมเขียวถึงน้ำตาล มีน้ำหนักระหว่าง 1 ถึง 5 กะรัต

คุณสมบัติทางกายภาพ 7 – 7.5 โมห์สเกล
ค่าดัชนีหักเห 1.888 (-0.033, +0.007)
ค่าความถ่วงจำเพาะ 3.84 (-+0.03)
สี ดีแมนทอยด์ (Demantoid) : แอนดราไดต์การ์เน็ตสีเขียวถึงเขียวอมเหลืองโทแพซโซไลต์ (Topazolite): แอนดราไดต์การ์เน็ตสีเหลือง เหลืองอมเขียวถึงน้ำตาล มีลาไนต์ (Melanite) : แอนดราไดต์การ์เน็ตสีดำ
ลักษณะทางแสง หักเหเดี่ยว (Single Refraction : SR) อาจแสดงลักษณะหักเหคู่ลวง (Anomalous Double Refraction : ADR)
การเรืองแสง ไม่เรืองแสง
มลทินภายใน ผลึกแร่ มลทินของเหลว แร่แบบเส้นใย (Fibrous Mineral)
การปรับปรุงคุณภาพ ไม่นิยมปรับปรุงคุณภาพ
การดูแลรักษา ทำความสะอาดโดยแช่ในน้ำผสมน้ำสบู่หรือน้ำยาล้างจาน แล้วล้างน้ำเปล่าให้สะอาด เช็ดด้วยผ้านุ่ม พลอยที่มีรอยแตกไม่แนะนำให้ล้างด้วยเครื่องอัลตราโซนิกหรือ streamer
แหล่งพลอย ดีแมนทอยด์ (Demantoid) พบที่ Russia, China, Korea, USA and Zaire. โทแพซโซไลต์ (Topazolite) พบที่ Italy, Switzerland and the USA. มีลาไนต์ (Melanite) พบที่ France, Germany, Italy and the USA.